Menu

Generalforsamlingsreferat 2016

image

GENERALFORSAMLING - Referat

 

Tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 19.30 i Klubhuset

 

Dagsorden

 

1. Valg af stemmetællere - Henriette & Jimmi

2. Valg af dirigent – Thomas

3. Bestyrelsens beretning for 2015:

a. Formand v/Thomas Kreutzfeldt - vedhæftet

b. Ungdomsformand v/Karin Dam Pedersen - vedhæftet

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2015 - Ingen kommentarer

5. Behandling af indkomne forslag - Ingen modtaget

6. Orientering af virksomhed i det kommende år

7. Valg af formand - på valg er Thomas Kreutzfeldt (ønsker ikke genvalg) Ingen kandidater

8. Valg af kasserer (ikke på valg)

9. Valg af afdelingsbestyrelse – på valg er:

a. Karin Dam Pedersen (ønsker genvalg) - Genvalgt

b. Henriette Fosgerau (ønsker genvalg) - Genvalgt

c. Ny – Henriette Arvidsen valgt

10.Valg af 1. suppleant – Ingen kandidater

11.Eventuelt - Der er 2 ledige bestyrelsesposter + 1 suppleant post. Bestyrelsen har mulighed for selv at godkende nye kandidater i løbet af året. Der blev tilkendegivet at mange forældre gerne vil bidrage til bestyrelsens opgaver og at bestyrelsen kan gøre brug heraf. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde d. 15. Februar 2016.

Vore øvrige sponsorer

Vi bruger 1. og 3. parts cookies til statistikformål og for at give dig den bedste online oplevelse. Ved at bruge denne side accepterer du vores cookiepolitik.